Bestyrelsesmødet 22/1 2020

Vejlesøparken, den 5. februar 2020. Dagen efter den ordinære generalforsamling den 21. januar 2020 afholdt den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>> De vigtigste punkter på dagsordenen var: Den nye bestyrelse blev konstitueret. Se den nye bestyrelses sammensætning her>> De permanente udvalg blev etableret. Se…

Fortsæt…

Bestyrelsesmødet 27/8-2018

Vejlesøparken, den 30. august 2018. Det officielle mødereferat kan ses her>> Bestyrelsen vedtog at: Næste Ordinære Generalforsamling bliver afholdt tirsdag, den 29. januar 2019 kl. 19:00 i Selskabslokalet. Først hilste bestyrelsen på vores nye ejendomsinspektør, Jan Breaum. Der afholdes et “åben hus” møde tirsdag den 11. september kl. 15:00 til 17:00…

Fortsæt…

Bestyrelsesmødet 4. juni

Vejlesøparken, den 24. juni 2018. Resumé af Bestyrelsesmødet den 4. juni 2018 Det officielle Referatet af Bestyrelsesmødet den 4. juni 2018 findes >>her Dagsorden for bestyrelsesmødet: Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning Økonomi opfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport – se bilag 1,2 og 3…

Fortsæt…

Bestyrelsesmødet 16. april

Vejlesøparken, den 6. maj 2018. Resumé af Bestyrelsesmødet den 16. april 2018 Det officielle Referatet af Bestyrelsesmødet den 16. april 2018 findes >>her Dagsorden for bestyrelsesmødet: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning 2. Økonomi opfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport 3. Opfølgning på igangværende…

Fortsæt…

Bestyrelsesmødet 26/2 2018

Vejlesøparken, 7. marts 2018. Resumé af Bestyrelsesmødet den 26. februar 2018 Det officielle mødereferat findes her>> NB: På generalforsamlingen den 30. januar 2018 orienterede Grundejerforeningens formand om to informationsmøder i marts vedrørende Dørtelefonprojektet og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i april. Alle tre møder er aflyst og udsat på ubestemt tid.…

Fortsæt…

Informationsmøde Aflyst

Vejlesøparken, 2. marts 2018. Orientering om Dørtelefonprojektet På generalforsamlingen den 30. januar 2018 orienterede Grundejerforeningens formand om to informationsmøder i marts vedrørende Dørtelefonprojektet og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i april. Alle tre møder er aflyst og udsat på ubestemt tid. Efter at bestyrelsens teknikudvalg har færdiggjort sit arbejde omkring de…

Fortsæt…