Informationsmøde Aflyst

Vejlesøparken, 2. marts 2018.

Orientering om Dørtelefonprojektet

På generalforsamlingen den 30. januar 2018 orienterede Grundejerforeningens formand om to informationsmøder i marts vedrørende Dørtelefonprojektet og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i april. Alle tre møder er aflyst og udsat på ubestemt tid.

Efter at bestyrelsens teknikudvalg har færdiggjort sit arbejde omkring de tekniske muligheder og de deraf
følgende økonomiske konsekvenser har bestyrelsen på sit møde den 26. februar foretaget en foreløbig
vurdering af projektet.

Det blev på mødet klart, at en forudsætning for gennemførelsen af hele eller dele af projektet forudsætter
en ændring af indgangspartiet i blok 1, bl.a. for at muliggøre en handikapvenlig placering af systemets
tryktavler. En sådan ændring vil kræve projektering, myndighedsbehandling og forhandling med lejeren i
stueetagen. Denne ændring har sympati i bestyrelsen, men p.t. knytter der sig betydelig usikkerhed – både
til tiden og prisen for ændringen.

Da bestyrelsen ikke kan fremlægge en samlet tidsplan og budget for dørtelefonprojektet, har vi besluttet i
første omgang at aflyse de planlagte orienteringsmøder i marts og den planlagte ekstraordinære generalforsamling i april.

Bestyrelsen er opmærksom på den aktuelle bølge af indbrud i kælderrummene. Etablering af tryghed i
bebyggelsen har bestyrelsens prioritet.

På bestyrelsens vegne
Pierre Ørndorf, formand for Grundejerforeningen

Comments are closed.