Nyhedsbrev fra Inspektøren

Vejlesøparken, den 29. november 2021

Velkommen til efteråret:

Lille frøken Efterår med det røde silkehår, tripper ensomt gennem natten, med et svanedun i hatten.

Blade daler stille ned, gult er havens blomsterbed. Blomster lukker deres øjne. Snart står alle træer nøgne.

Gennem havens stilhed går lille frøken Efterår. Hendes gule kjole flammer, som en sol bag skovens stammer.

Faldt en tåre på din kind, du, som samler frøkorn ind, for at gemme dem til sommer, når din glade søster kommer?

Så fik vi den flotte efterårstid med de gyldne farver, indledt med et dejligt efterårsdigt af Halfdan Rasmussen

Kære beboere

Jeg vil gerne bruge dette nyhedsbrev til lidt generel information om året, som er gået, lidt nyheder og status på igangværende projekter.

 • Vi har i de sidste snart 2 år været mere eller mindre ramt af Covid 19, og nu rammes vi for 3. gang. Vi har bestilt flere spritdispensere hjem, og så snart de ankommer, vil de blive opsat i fælleslokalerne. Vi håber, de vil blive flittigt brugt.
 • De 5 nye fælleslokaler i blok 4 er nu taget i brug efter endt renovering, maling og mindre ombygninger.

Der er indrettet følgende lokaler, som alle ejere og lejere kan få adgang til:

Billard – Bordtennis – Motionsrum – Hobbylokale – Krearum.

Oplysninger om de ansvarlige personer findes på hjemmesiden under kontakter.

Der er et ønske fra brugerne af hobbylokalerne om at få stillet værktøj til rådighed, som kan være en fast del af lokalet. Hvis I ligger inde med værktøj, som I har lyst til at skænke til formålet, må I meget gerne komme forbi med det.

 • Vi har med stor succes optimeret vores affaldssortering i kælderen i blok 5, så vi forventer, at vi skal optimere affaldssorteringen i de andre blokke i løbet af vinteren og foråret 2022. Vi gør dette for at kunne efterleve myndighedskrav og apv-regler. Se opslag på informationstavlerne, når jeres blok står for tur.
 • Vi kan se, at I har taget storskraldsområdet til jer, og det er dejligt. Der var desværre også en del trafik fra lokalområdet, som vi har fået stoppet med montering af en port.
 • Rengøringsplanen for efterår/vinter er trådt i kraft 1.10.2020, så nu er der igen ugentlig rengøring.
 • I løbet af sommeren og efteråret har vi startet en renovering af tagkanterne på alle blokke. Der var en del store betonskader, som, hvis uheldet var ude, kunne medføre person- og materielskader, og en del mindre skader. Alle skader er ved at blive udbedret og fremtidssikret.

I forbindelse med disse opgaver viste det sig, at det kunne blive problematisk at arbejde på alle sider af blokkene uden enten jernplader eller stilladser i lange perioder. Der blev derfor på generalforsamlingen truffet enstemmig beslutning om at lave serviceveje bag blok 2-3-5. De har allerede været i brug.

Det ser altid voldsomt ud, når større projekter foregår, men der er bestilt træer, buske, græsfrø og ikke mindst en del vildtblandinger hjem, så man i løbet af foråret ikke vil kunne se, at vi har været i området, samtidig med at vi kan skabe mere biodiversitet.

 • Der er skovgennemgang i december måned med skovfogeden, skovudvalget og udførende samarbejdspartnere, hvor vi planlægger, hvad og hvor vi skal sætte ind i denne omgang jf. skovplanen og alm. vedligehold. Der vil komme mere information, når vi går i gang
 • Vi oplever desværre, at der er en stigende mængde hundeefterladenskaber.

Alle skal overholde reglerne om husdyr, dvs. at alle hunde skal føres i snor i hele Vejlesøparkens område, og hundeejerne skal samle efterladenskaber op.

 • Der vil i starten af det nye år blive afholdt et møde/kursus om brandsikkerhed i selskabslokalet. Mere information følger.

Meddelelse fra Beredskabsforbundet:

”Brandsikkerheden et fælles ansvar.

Omtanke og få enkelte tiltag i hvert hjem, kan gøre en stor forskel i en boligafdeling

Mange boligafdelinger henvender sig derfor til Beredskabsforbundet og indgår en aftale, hvorefter vi helt GRATIS kommer forbi og afholder et kursus for beboerne. Kurset varer 2 timer inkl. små pauser.

På kurset lærer beboerne også at udarbejde hjemmets beredskabsplan, som de får med hjem.”

 • Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet fra Vejlesøparken og al post fra Newsec & CEJ

Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via hjemmesiden eller ved at skrive til administrationerne hos Newsec og CEJ. Man kan også give ejendomskontoret besked om, at man gerne ville have sin e-mail tilknyttet.

Juletiden nærmer sig.

 • I den forbindelse vil vi gerne henstille til, at store mængder papiraffald, papkasser mv. afleveres på storskraldspladsen.
 • Til dette formål kan man få udleveret en papiraffaldssæk af DBM eller afhente den i forkontoret ved ejendomskontoret.
 • Brugte juletræer kan kastes ned i hækkene ved blok 2+3+4+5.

Beboere i blok 1 må gerne sætte træer ud i ende gavlene på alle etager, hvorfra DBM vil samle dem ind i løbet af januar.

Det vil dog være en stor hjælp, hvis de, der har mulighed for det, stiller deres brugte juletræer over på storskraldspladsen.

Undgå brand i julen

 • Hvordan undgår vi brandulykker, især i de mørke vintermåneder, hvor vi hygger os inde med bl.a. levende lys? Sund fornuft og en røgalarm kan forhindre mange brande. Antallet af brande i boliger topper i december. Men desværre har ca. hver fjerde ikke en røgalarm.

Der kan stadig til favorable priser købes både brandalarmer og brandslukker på ejendomskontoret

Ejendomskontoret

 • I uge 51 og 52 er der åbent tirsdag kl. 08.00-09.00.
 • Vagttelefonen er bemandet alle dagene, tlf. nr. 2726 0709, dog kun til akutte og uopsættelige opkald.

I ønskes alle et godt efterår og en god jul

Jan Breaum, Ejendomsinspektør

Comments are closed.