Bestyrelsesmødet 22/1 2020

Vejlesøparken, den 5. februar 2020.

Dagen efter den ordinære generalforsamling den 21. januar 2020 afholdt den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>>

De vigtigste punkter på dagsordenen var:

 • Den nye bestyrelse blev konstitueret. Se den nye bestyrelses sammensætning her>>
 • De permanente udvalg blev etableret. Se oversigten over udvalgene og deres medlemmer her>>
 • Årets øvrige bestyrelsesmøder blev besluttet. Se datoerne her>>
 • Økonomirapporterne blev gennemgået for perioden 1/10 til 31/12 2019. Ingen større afvigelser
 • Der skal udarbejdes en aftale med CoBo om benyttelse af hobby lokalerne
 • Sagen om de markiserne monteret på betonfladerne blev vurderet og besluttet
 • Projektet vedrørende nyt låsesystem til kælderlokalerne blev initieret
 • Ny belægning af fliserne bag varmecentralen blev initieret
 • Storskraldsordningen blev diskuteret og mindre optimeringer blev vedtaget
 • Bestyrelsen forventer den nye Skovplan godkendt af Rudersdal Kommune inden for kort tid
 • Bemærkningerne i årsrapporterne blev diskuteret med henblik på en passende opfølgning
 • Status på udskiftningen af de centrale varmtvandsbeholdere i blok 1 og 2 blev gennemgået sammen med det nye elektroniske styresystem. Projektet forventes afsluttet om kort tid.

Mere information i det officielle referat her>>

MVH / Webmaster

Comments are closed.