Antenneforeningen Nyt

Vejlesøparken, den 13. Februar 2020.

Som webmaster har jeg valgt at bringe denne information, da jeg vurderer at den er af almen interesse for Vejlesøparkens beboere. Det skal understreges at Vejlesøparkens Antenneforening er en selvstændig organisation, der ikke er bundet af vedtægterne for Vejlesøparkens Grundejerforening eller ejerforeningerne 1dy og 1dt.

MVH / VSP Webmaster

***************


Læs referatet fra generalforsamlingen her>>

Ekstraordinær generalforsamling i Vejlesøparkens antenneforening
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Vejlesøparkens Antenneforening
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i selskabslokalet i Vejlesøparken 1
Der er adgang for medlemmer af foreningen, som har betalt årskontingent på 50 kr. Man kan indmelde sig på antenneforeningens hjemmeside. Også link på denne sides øverste højre hjørne).

Baggrund for indkaldelse.

På den ordinære generalforsamling i september 2019 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge videre om mulighederne for at levere både TV og internet over eget net.

Valget står mellem

enten bestyrelsens forslag:
Kun internet over fibernettet med en garanteret hastighed på 500/500 mbit/s. TV kan man så hente over internettet via en app eller TV-boks eller beholde eksisterende YouSee kabel-TV.

eller alternativt: Både internet og kabel-TV over nyt fibernet.

Bestyrelsen foreslår, at tilmelding til nyt fibernet kun er bindende, hvis mindst 150 medlemmer binder sig til at deltage i finansieringen. 

Indkaldelse og bilag til indkaldelse kan findes på antenneforeningens hjemmeside.

Mere om den tekniske løsning her>>

MVH / Bestyrelsen for Vejlesøparkens Antenneforening

Comments are closed.