Affaldscontainere flyttes i 3 uger

Vejlesøparken, den 21. februar 2020.

  • Download dokumentet her>> (Dansk)
  • Download the documentet here>> (English)
MIDLERTIDIG PLACERING AF GENBRUGSCONTAINERE

Der er behov for en ny belægning bag varmecentralen, som kan klare den hårde belastning i forbindelse med genbrugsordningen.

Arbejdet påbegyndes den 2.3.2020 og forventes at vare 2½–3 uger.

Som forberedelse begynder vi at rydde arealet den 26.2.2020.

De 6 store røde containere, tøjcontaineren og vognen til haveaffald anbringes midlertidigt på parkeringspladsen ud mod Grønnevej/S-banen.

Endvidere opstilles der plastcontainere til de øvrige fraktioner.

En container til store genstande opstilles midlertidigt på parkeringspladsen ud for varmecentralen.

Der opsættes skilte, som angiver, hvor affaldet skal anbringes i den pågældende periode.

I tvivlstilfælde kan man få råd og vejledning hos ”de blå mænd” og på ejendomskontoret.

Med venlig hilsen / G/F Vejlesøparken og Ejendomsinspektøren 

 

Comments are closed.