Bestyrelsesmødet 18/11 2019

Vejlesøparken, den 3. december 2019.

Årets sidste bestyrelsesmøde blev afholdt den 18. november 2019. Referatet kan ses her>>

Som tidligere meddelt, så afholdes den ordinære generalforsamling tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19:00. Bestyrelsen holder sammen med Newsec et fodrebedelsesmøde mandag den 6. januar kl. 15.

Resumé af Bestyrelsesmødet
  • Sidste hånd blev lagt på regnskabsrapporterne fra perioden 1/10 2018 til 30/9 2019. Generelt kan det siges, at forbruget holdt sig inden for de budgetterede rammer. Der har dog været behov for visse omprioriteringer som følge af udgifter, der ikke var inkluderet i budgettet.
  • Sidste hånd blev lagt på budgetplanerne for indeværende regnskabsår. Disse budgetter vil sammen med regnskabsrapporterne blive præsenteret til godkendelse på generalforsamlingen den 21. januar.
  • Bestyrelsens beretning er nu afsluttet og vil blive udsendt sammen med indbydelsen til den ordinære generalforsamling.
  • Vedligeholdelsesplanerne for de næste 10 år blev fastlagt på forrige bestyrelsesmøde og verificeret på dette bestyrelsesmøde. Disse vil blive præsenterer for generalforsamlingen den 21. januar 2020.
  • Spoltec er færdig med rensningen af samtlige afløbsfaldstammer og alt er gået efter planen. Ved samme lejlighed blev faldstammerne undersøgt via videooptagelser og resultaterne er sendt til nærmere analyse hos et eksternt konsulentfirma.
  • Den nye affaldssortering har nu fungeret i ca. to måneder. Generelt er der god styr på processerne, men der er som forventet (og budgetteret) mange mindre indkøringsvanskeligheder, der løbende bliver afhjulpet.
  • Hele året igennem har vi kørt kampagner for at forbedre brandsikkerheden. Alle aktiviteter i brandsikkerhedsrapporten er nu udbedret, hvad angår fællesområderne. Tilbage udstår den sekundære flugtvej via altanerne i blok 1. Ejendomsinspektøren har sendt et spørgeskema til beboerne i alle 200 lejligheder, og over 90 procent har meldt tilbage om forholdene var i orden eller om man ønskede hjælp til at vurdere situationen. Der arbejdes videre med sagen.
  • Der erfares fortsat indbrud i udvalgte rum i kældrene. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen anmode om godkendelse af et nyt låsesystem til samtlige kælderrum, så det kommer der mere om den 21. januar.

  Vil du vide mere, så findes referatet af bestyrelsesmødet her>>

   

Comments are closed.