Trafiklys og Vejspærring

Vejlesøparken, den 26. november 2019.

I dag blev der opsat trafiklys ved udkørslen til Grønnevej. Vi har modtaget følgende orienteringsbrev fra DSB.

Kære beboer i Vejlesøparken

I perioden mellem d. 26. november 2019 – 15. januar 2020, vil gamle omformerstation ved Vejlesøvej 999E blive revet ned.

Lyssignal:
I forbindelse med denne nedrivning har det været nødvendigt at inddrage noget af Vejlesøvej. Der er derfor opstillet lysregulering som vist på billedet herunder, således at trafikken stadig er mulig under nedrivningen.

Udførelsesperiode:
Nedrivningen vil primært blive udført i tidsrummet 07:00-18:00 på hverdage, dog er der enkelte arbejder der kan forekomme udenfor dette tidsrum.

Arbejder hvor støj kan forekomme udenfor tidsrummet 07:00-18:00 udføres i perioden 28. november – 15. januar, vedr. især opg. 1, 1B og 1C, når dette sker, vil der blive sendt en mail ud til beboerne fra ejendomskontoret , samt information, vil blive opsat på informationstavlerne i opgangene.

 Tiltag for at holde støjniveauet nede:
Da vi ikke ønsker at genere nogen er der udarbejdet følgende tiltag for at holde støjniveauet nede, når arbejder sker udenfor tidsrummet 07:00-18:00.

  • Minimerer tungtrafik.
  • Nedrivning der foretages uden for tidsrummet 07:00-18:00 vil udføres med håndværktøj
  • Udstyr og værktøj der er nødvendige udenfor tidsrummet, vil blive klargjort inden kl. 18, således at der ikke skabes unødig støj.

Kontaktperson:
Bo Hartmann på byggepladsen (40 76 01 67)

Den gamle omformerstation, der skal nedrives

Comments are closed.