Bestyrelsesmødet 4. juni

Vejlesøparken, den 24. juni 2018.

Resumé af Bestyrelsesmødet den 4. juni 2018

Det officielle Referatet af Bestyrelsesmødet den 4. juni 2018 findes >>her

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning
 2. Økonomi opfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport – se bilag 1,2 og 3
 3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder
 4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen
 5. Punkter, som bestyrelsesmedlemmer har bedt om at få behandlet
 6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på – se bilag 4
 7. Rapport fra underudvalg – se bilag 5, 6, 7 ,8, 9, 10 og 11
 8. (7.1) Indstilling omkring beregning af substitutionspris fra varmeudvalget
 9. Udestående sager – se bilag 12
 10. Næste møde
 11. Punkter til hjemmesiden
 12. Eventuelt

Comments are closed.