Bestyrelsesmødet den 12/12

Vejlesøparken, den 22. december 2017. Resumé af Bestyrelsesmødet den 12. december 2017 kl. 16 – 17:30 Årets sidste Bestyrelsesmøde blev afholdt tirsdag den 12. december 2017. Det officielle mødereferat findes her>> Bestyrelsens godkendelse af regnskabet for sidste år. Vejlesøparkens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september, så et vigtigt punkt…

Fortsæt…

Orientering om Dørtelefoner

Vejlesøparken, den 2. december 2017. Orientering til ejerne om dørtelefonprojektet Dørtelefonprojektet har været længe undervejs, og der været orienteret om projektet ved flere lejligheder. Senest er projektet blevet forsinket på grund af salget af restejendommen. Den nye ejer – COBO VIII – har vist sig interesseret i at projektet fortsatte…

Fortsæt…

Bestyrelsesmødet den 6/11

Vejlesøparken, den 19. november 2017. Resumé af Bestyrelsesmødet den 6. november 2017 kl. 8 – 11 Referat af bestyrelsesmødet findes her>> Vejlesøparkens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september, så et vigtigt punkt på dagsordenen var at afslutte regnskaberne for 2016/17. Newsec’s regnskabschef deltog på mødet, så bestyrelsesmedlemmerne kunne…

Fortsæt…

Digital Kommunikation

Vejlesøparken, den 19. november 2017. Gælder kun for ejere (lejere henvises til Beboerrepræsentationen) MODTAG DIGITAL POST FRA NEWSEC DATEA Spar papiret og portoen og tilmeld dig digital post fra foreningens administrator Newsec Datea.  Du kan modtage post i din E-boks Fordele: Høj sikkerhed på niveau med stat, region og kommune…

Fortsæt…

Blok 1 Flisebelægning

Vejlesøparken, den 27. oktober 2017. Flisebelægning på kørevej og p-pladser ved Blok 1. English version here>> Den 6. november starter Frederiksværk brolægning med at lægge nye fliser foran blok 1 på kørevejen og på parkeringspladserne. Arbejdet vil ske i etaper startende ved første p-plads fra nord og 5-6 pladser hen.…

Fortsæt…

Vandskade i Blok 1

Vejlesøparken, den 24. oktober 2017. Fredag aften 20. oktober sprang det et vandrør (pex-typen) i en lejlighed på 7. sal i nordenden. Vagten blev tilkaldt og fik lukket for vandet og tilkaldte SSG skadeservice. Vandet havde desværre nået at lave vandskader, i større og mindre omfang, i 6 lejligheder ned…

Fortsæt…

Nyt Bestyrelsesmedlem

Vejlesøparken, den 20. oktober 2017. Birthe Lundsgaard er per dags dato indtrådt i 1 dt Ejerforeningens bestyrelse. Hermed er 1 dt bestyrelsen atter fuldtallig. Jeg ønsker Birthe velkommen og glæder mig til det fremtidige samarbejde. Bestyrelsernes sammensætning og medlemmerne af Udvalgene kan ses her>> Med venlig hilsen Carsten Riddersholm Formand…

Fortsæt…