Vandskade i Blok 1

Vejlesøparken, den 24. oktober 2017.

Fredag aften 20. oktober sprang det et vandrør (pex-typen) i en lejlighed på 7. sal i nordenden.

Vagten blev tilkaldt og fik lukket for vandet og tilkaldte SSG skadeservice.

Vandet havde desværre nået at lave vandskader, i større og mindre omfang, i 6 lejligheder ned til 4. sal. I løbet af natten fik de berørte beboere hjælp fra skadeservice til at sikre deres indbo mod mere skade og der blev opsat affugter.

Hvad nu?

Nu skal der laves fugtmålinger som skal ligge til grund for en skadesrapport til forsikringsselskabet, som derefter vurderer hvad der skal gøre i de forskellige lejligheder.

Det er ejendommens forsikringsselskab det dække alt hvad der er fast inventar fx maling, tapet, gulve, skabe, døre, træværk m.m.

Det er beboerens indboforsikring der skal dække møbler, tøj, tæpper, elektronik, personlige ejendele m.m. Det er også indboforsikringen der evt. skal dække omkostningerne ved genhusning.

Det er heldigvis sjældent at der sker større vand- eller brandskader; men det sker. Det er derfor vigtigt at du har en indboforsikring.

Er uheldet ude så ring til Vejlesøparkens vagttelefon 27260709.

Har du spørgsmål så kontakt Ejendomskontoret i nr. 11.

Venlig hilsen / Inspektøren

Comments are closed.