Nyt Bestyrelsesmedlem

Vejlesøparken, den 20. oktober 2017.

Birthe Lundsgaard er per dags dato indtrådt i 1 dt Ejerforeningens bestyrelse. Hermed er 1 dt bestyrelsen atter fuldtallig. Jeg ønsker Birthe velkommen og glæder mig til det fremtidige samarbejde.

Bestyrelsernes sammensætning og medlemmerne af Udvalgene kan ses her>>

Med venlig hilsen

Carsten Riddersholm

Formand for 1 dt Ejerforeningen

Comments are closed.