Bestyrelsesmødet 11. september

Holte, den 15. september 2017.

Det officielle mødereferat findes her>>. Nedenstående er et resumé.

Mandag den 11. september afholdt bestyrelsen for de tre foreninger (GF, 1dt og 1dy) de første bestyrelsesmøde siden den ekstraordinære generalforsamling den 30. august.

På Bestyrelsesmødet den 11. september 2017 blev følgende emner behandlet:

 1. Opfølgning på den ekstraordinære Generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde
 2. Økonomiopfølgning
 3. Opfølgning på større projekter
 4. Ejendomskontoret informerer
 5. Henvendelser til Bestyrelsen
 6. Udvalgsarbejde
 7. Hjemmesiden
 8. Eventuelt
 9. Næste Bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 6. november 2017
Opfølgning på den ekstraordinære Generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen er atter fuldtallig og beslutningsdygtig. Den nye bestyrelse kan ses her>>

Referatet af bestyrelsesmødet den 6. juni 2017 blev godkendt og der blev fulgt op på de udestående punkter fra mødet.

Økonomiopfølgning

Økonomien følger budgettet inden for rimelighedens rammer. Der er dog to ekstraudgifter som følge af uforudsete udskiftninger af elevatorbælterne i opgang 3, 5 og 11.  Herudover har der være reparationer på blok 5, mens man alligevel havde lift på stedet. Hans Kramer har haft forelagt dette for bestyrelsen og fået det godkendt.

Opfølgning på større projekter

Præsentation af forslag til projekt dørtelefoner. Projektet er nu så langt, at det kan sendes i
udbud til de udvalgte leverandører. Endeligt sker der noget igen efter at bestyrelsen atter er blevet fuldtallig og beslutningsdygtig.  Når projektet kommer lidt længere hen i processen, vil der blive afholdt beboermøder, hvor projektet vil blive præsenteret, inden det skal endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Ejendomskontoret informerer

Prøveperioden på de nye cykelstativer ved blok 1 er afsluttet med et tilfredsstillende resultat og der budgetteres nu med en udvidelse til flere cykelstativer.

Maling af blok 4 er sat i gang, og blok 5 er på vej. Derudover kommer der maling af underetagen i blok 1.

En betonundersøgelse blev sat i gang sidste vinter, efter at et større stykke beton havde revet
sig løs og var faldet ned. Ekas, der udarbejder rapporten, har fundet en hel del betonskader,
som de er ved at katalogisere og inddele i tre niveauer. 

Gummifugerne ved blok 1 gavlene skal repareres og dette arbejde forventes udført sammen med betonskaderne for dermed at spare penge til liftarbejdet.

Henvendelser til Bestyrelsen

Tirsdagsklubben har henvendt sig til bestyrelsen vedrørende prisen for leje af selskabslokalerne.

Bridgeklubben har opsagt deres aftale om leje af selskabslokalerne.

Udvalgsarbejde

Medlemmerne af de forskellige udvalg kan ses her>>

 • Økonomiudvalget. Nikolai Fuglsang fra CPM (COBO VIII) er indtrådt i økonomiudvalget. Forberedelserne af Regnskab og Budget for næste år blev diskuteret og bestyrelsen besluttede at holde et fokuseret bestyrelsesmøde den 12. december 2017 med henblik på at færdiggøre disse til Generalforsamlingen den januar 2018..
 • Teknikudvalget. Dan Autzen fra CPM (COBO VIII) er indtrådt i Teknikudvalget. Det nye dørparti i blok 1 blev diskuteret og man går videre med sagen.
 • Facilitetsudvalget. Ingen bemærkninger.
 • Driftsoptimeringsudvalget. Kommunens varsling om nye renovationsregler fra næste år blev diskuteret. Hans Kramer har foreslået, at man ser på ændring i mulighederne for håndtering af dagrenovation, bl.a. transportmuligheder og komprimering. Det bør pointeres over for beboerne, at storskraldsordningen ydes som en særskilt service i Vejlesøparken.
 • Varmeudvalget. En ny fordelingsnøgle blev anbefalet og behandlet af bestyrelsen. Forslaget forventes sendt til afstemning på næste generalforsamling.
 • Skovudvalget. Der blev givet en status på igangværende aktiviteter.
 • Kommunikationsudvalget. Den nye hjemmeside (https://www.vspholte.dk/) har nu været i drift siden juni 2017. Vi kan se at besøgstallet er for opadgående siden der hyppigt bliver udsendt “Nyheder”.
 • Vedtægtsudvalget. Intet nyt.
Hjemmesiden

Webmasteren orienterede, at hjemmesiden nu har tre områder:

 1. Den officielle del, hvor alle har adgang
 2. En sektion for medlemmerne af GF
 3. En sektion, der er reserveret bestyrelsens og udvalgenes arbejdsdokumenter.

 

 

Eventuelt

Der afholdes møde med afdelingsdirektør Anette Dyhl, Newsec Datea 12. september 2017, hvor det fremtidige samarbejde skal diskuteres.

Næste Bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 6. november 2017

 

Comments are closed.