Blok 1 Flisebelægning

Vejlesøparken, den 27. oktober 2017.

Flisebelægning på kørevej og p-pladser ved Blok 1.

English version here>>

Den 6. november starter Frederiksværk brolægning med at lægge nye fliser foran blok 1 på kørevejen og på parkeringspladserne.

Arbejdet vil ske i etaper startende ved første p-plads fra nord og 5-6 pladser hen.

Den første afspærring bliver opsat torsdag den 2. november.

Den nordlige tilkørsel til blok 1 hovedindgang vil blive spærret for gennemkørsel.

I hele anlægsperioden vil der være et begrænset antal p-plader foran blok 1, jeg vil derfor opfordre til at der parkeres på pladsen ved varmecentralen.

Handikap p-pladserne vil under anlægsarbejdet forsat være foran blokken, vi vil dog rykke rundt med dem som arbejdet skrider frem.

På et tidspunkt skal der rykkes rundt med cyklerne, så hvis du alligevel ikke skal bruge din cykel i vinter, så sæt den i cykelkælderen nu.

Er din cykel lænket til cykelstativet vil vi uden ansvar klippe låsen, for at kunne flytte stativ og cykel hver for sig. Når arbejdet nærmer sig cykelstativerne ud for selskabslokalet, sætter jeg et opslag op på etagerne, ”nu flytter vi cykler og klipper eventuelt lænket cykler”.

Hvis vejret er med os regner vi med at arbejdet vil tage ca. 12 uger, Frederiksværk brolægning vil hele tiden sørge at adgangsvejene er så optimale som det er muligt. Lidt gener vil der være; men så kan vi se frem til det færdige resultat.

Har du spørgsmål så kontakt ejendomskontoret.

Venlig hilsen / Hans Kramer

Comments are closed.