Orientering om Dørtelefoner

Vejlesøparken, den 2. december 2017.

Orientering til ejerne om dørtelefonprojektet

Dørtelefonprojektet har været længe undervejs, og der været orienteret om projektet ved flere lejligheder. Senest er projektet blevet forsinket på grund af salget af restejendommen. Den nye ejer – COBO VIII – har vist sig interesseret i at projektet fortsatte til tilbudsfasen, så vi havde et konkret grundlag at vurdere på.

Vi har netop modtaget tilbud fra 5 firmaer. Der er meget stor forskel på de priserne i de 5 tilbud, så der forestår et omfattende arbejde med at analysere og vurdere tilbuddene. Planen er i grove træk følgende:

  • Analyse i bestyrelsens teknikudvalg
  • Vurdering af projektet i bestyrelsen
  • Præsentation af projektet på to beboermøder i marts, herunder projektets indhold, omkostninger og finansieringsmuligheder.
  • Beslutning om projektet på en ekstraordinær generalforsamling i april 2018.

Projektet har 3 dele:

  1. Etablering af dørtelefoner med video i hver opgang og tilsvarende svarapparater i de enkelte lejligheder.
  2. Etablering af elektroniske låse på alle Vejlesøparkens ydre døre. Dørene betjenes af små elektroniske brikker.
  3. Etablering af nye kabler til de enkelte lejligheder med det formål at skabe grundlag for hurtigere internetforbindelser og langt billigere TV.

Baggrunden for projektets 3 dele:

Ad 1. Der har siden ejerforeningernes etablering i 2003 været et gentaget ønske om etablering af dør­telefoner i de enkelte opgange for at øge sikkerhed og tryghed i bebyggelsen.

Ad 2. Indgangene til boligblokkenes kælderrum, cykelkældre m.m. er i dag sikret med et nøglesystem, som er totalt nedslidt og meget usikkert. Systemet er så gammelt, at der ikke kan fås reservedele til det efter 2018, ligesom systemet som helhed anses for så usikkert, at ingen forsikringsselskaber i dag ville forsikre nybygninger med dette nøglesystem. De fleste af de eksisterende låsecylindre stammer fra bebyggelsens start i 70’erne og er nedslidte. Nøglesystemet skal under alle omstændigheder udskiftes. De seneste indbrud i Vejlesøparken er sket i kælderrum, heriblandt ca. 70 indbrud i blok 1 på én gang i 2016. Der har ligeledes været indbrud i flere kældre i blok 2 i 2017. Der var ikke synlige tegn på indbrud på døren, så der er med stor sandsynlighed brugt en gammel nøgle. I øvrigt giver det ingen mening at sikre vore trappeopgange med dørtelefoner, hvis man ikke samtidig øger sikkerheden på de øvrige adgangsveje. Elektroniske låse­systemer har den fordel, at en tabt nøgle kan slettes fra systemet og dermed er ubrugelig.

Ad 3. Vi har i flere år – uden held – forsøgt at skaffe billigere TV og internet til bebyggelsen. Årsagen til at det ikke er muligt er, at YouSee ejer de 2 kabelsystemer, som findes i Vejlesøparken, og dermed ikke har incitamenter til at tilbyde os særlige rabatter. I og med at dørtelefonprojektet kræver kabling op til den enkelte lejlighed i forbindelse med projektets 2 øvrige dele, vil det være hensigtsmæssigt samtidig at etablere kabling til brug for Internet og TV. Beboerne er frit stillet til at bruge de eksisterende forbindelser eller skifte til de nye.

Vi kan derefter invitere andre leverandører ind på vores eget netværk, og opnå helt andre og bedre priser. Bestyrelsen har været i kontakt med diverse udbydere, og priserne herfra er absolut konkurrencedygtige. Sammenligner man på nettet priserne fra f.eks. YouSee og Parknet for en TV grundpakke plus en internet­forbindelse, så er der ca. 350 kr. per måned at spare for en husstand.

Comments are closed.