Bestyrelsesmødet den 6/11

Vejlesøparken, den 19. november 2017.

Resumé af Bestyrelsesmødet den 6. november 2017 kl. 8 – 11

Referat af bestyrelsesmødet findes her>>

Vejlesøparkens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september, så et vigtigt punkt på dagsordenen var at afslutte regnskaberne for 2016/17. Newsec’s regnskabschef deltog på mødet, så bestyrelsesmedlemmerne kunne stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Næste vigtige punkt på dagsordenen var udarbejdelsen af budgetterne for indeværende periode (1. oktober 2017 – 30. september 2018). Disse skal færdiggøres i løbet af december 2017 og fremlægges på generalforsamlingen 30. januar 2018.

Af øvrige interessante punkter var der:

 • Udarbejdelse af ny aftale med Newsec Datea. Den gamle aftale var fra 2003 og afspejlede ikke længere det samarbejde, som Vejlesøparken har med vores administrationsselskab
 • Suppleant for 1 dt, Birthe Lundsgaard, er indtrådt i bestyrelsen og har afløst Erik Fæster
 • Forenkling af proceduren for udarbejdelse af referater blev diskuteret med henblik på at få informationen hurtigere ud til foreningens medlemmer
 • Renovering af indgangspartiet til Blok 1 blev behandlet
 • Opfølgning på planen for Fliseprojektet ved Blok 1 blev gennemgået
 •  En beboer har ansøgt om sammenlægning af to lejligheder i blok 1
 • Dørtelefonprojektet er for tiden i udbud og afventer at tilbud modtages den 23. november
 • Renovering af selskabslokalerne blev behandlet
 • Varmeregnskabet og den fremtidige fordeling af varmeudgifterne blev behandlet
 • Diskussion af hjemmesidens design og mulige forbedringer
 • Opstramning af Husordenen blev diskuteret med henblik på at reducere byggegener i weekenderne.

Næste Bestyrelsesmøde er den 12. december, hvor regnskaberne og budgetterne færdigbehandles.

Comments are closed.