Hvad Nu ?

Holte, den 8. juni 2017.

Den 1. juni meddelte SEB, at man havde solgt de resterende lejeboliger i Vejlesøparken til Core Property Management. Se SEB pressemeddelelsen her>>.

Den 6. juni afholdt den del af bestyrelsen, der repræsenterer ejerlejlighederne, et møde med henblik på at vurdere situationen og de fremtidige muligheder og risici. Se mødets hovedpunkter her>>.

Vi vil meget gerne vide, hvem de nye ejere, Core Property Management (CPM), er og hvad deres planer for Vejlesøparkens fremtid er – set fra deres side. Og vi vil gerne tilstræbe at etablere et konstruktivt samarbejde med de nye ejere.

Derfor har de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer i enighed besluttet at forme en lille delegation, der tager de indledende sonderinger om den mulige fremtid for Vejlesøparken sammen med de nye ejere. Denne delegation kan selvfølgelig ikke tage beslutninger på Vejlesøparkens vegne, men den kan hjælpe os til at få etableret en konstruktiv platform for det fremtidige samarbejde.

Delegationen består af Pierre Ørndorf og Jens Bache fra bestyrelsen, og de skal om kort tid møde CFO partner Per Yderholm og udviklingschef Nicolai Fuglsang fra til Core Property Management.

Vi ved lige nu kun meget lidt om den strategi, som vi forventer CPM har med købet af udlejningsejendommene i Vejlesøparken, men vi ved fra eksterne kilder, at SEB har fået en god pris, og at CPM forventer et kapitalafkast på ca. syv procent. Se artiklen fra Ejendomswatch den 2. juni her>>.

Vi vil løbende orientere om det videre forløb!

Comments are closed.