Julen 2020

Vejlesøparken, den 17. december 2020.

Kære beboere i Vejlesøparken

Nu er det snart jul og solen står lavt på himlen. Vinteren er over os og vi vil derfor opholde os mere inden døre og dermed give Coronavirus bedre vilkår for spredning. Pas godt på jer selv og hinanden ved fortsat at vaske hænder, spritte af og holde afstand, så vi kan undgå at smitte hinanden.

Jeg vil gerne bruge dette skriv til lidt generel information om året, som er gået og lidt nyheder.

 • Vi har i de sidste mange måneder, alle været ramt af en eller anden form for restriktioner, vi De Blå Mænd har arbejdet i hold, og har haft meget stor fokus på renholdelse, affaldssortering og på at passe på os selv og jer alle. Vi har ført tilsyn med alle de boliger, som er under renovering i øjeblikket, og som vil foregå i fremtiden. Det har efterfølgende medført, at vi har indlejret eksternt hjælp til nogle af vores større opgaver.
 • Vi har opsat spritdispensere i alle opgangene, samt i vaskeriet og selskabslokalet. Disse tjekkes en gang ugentligt for, at de er fyldt op.
 • Vi arbejder på at optimere vores affaldssortering i alle kældrene og I vil se flere tiltag. Der vil løbende komme ændringer, som følger myndighedernes krav og tiltag. I vil blive informeret, når vi laver nogle ændringer i jeres blok og/eller generelt.
 • Vi kan se at, I har taget storskraldsområdet til jer, det er dejligt. I må dog gerne bruge det endnu mere, især de affaldstyper, som der ikke kan og ikke skal sorteres i kældrene. Husk, at tømning af en hel bolig i forbindelse med flytning mv. ikke skal hen til storskraldsområdet, da vi ikke kan modtage så store mængder. Det skal I selv køre til de kommunale genbrugspladser, som har meget større kapacitet.
 • Vores efterår/vinter rengøringsplan trådte i kraft 1/9-2020, så nu er der rengøring ugentligt igen. Derudover kommer der et nyt firma ind og udføre rengøringen pr. 1/1-2021. Det skulle meget gerne medføre en forbedring af niveauet.
 • Vi har gennem foråret og sommeren gennemgået og fået godkendt vores skovplan. Dog blev vi forsinket en del, da Rudersdal Kommune udsatte besøget i flere omgange. Vi har netop gennemført en rundering efter løvfald. Vi forventer at starte op i slut januar måned med vedligehold, fældning mv., som tager udgangspunkt i skovplanen.
 • Vi fik gennemført en cykeloprydning af alle cykelkæderne og stativerne i slutningen af oktober måned. En del cykler blev ikke markeret og er nu fjernet. Alle cyklerne bliver indleveret til politiets hittegods kontor, hvor de tjekkes og sættes til salg på deres aktioner.
 • Vi henstiller til, at der ikke parkeres på steder, hvor det ikke er tilladt og at beboerne i blok 1 bruger parkeringspladsen ved varmecentralen. Der er stadigt en del ledige parkeringspladser i parkeringskældrene under blok 2 og 3. I kan kontakte administratoren CEJ eller undertegnet for at se de ledige pladser.
 • Vi ser også gerne, at alle vores hundeejere husker at overholde vores reglement, dvs. alle hunde skal føres i snor i hele Vejlesøparken og hundeejerne skal opsamle efterladenskaber. Husk, at I skal have en hundetilladelse via ejendomskontoret.
 • Selskabslokalet har fået flyttet den ene indgang ind i vaskeriet, dette er med til at flytte mængden af personer ind og ud af blok 1.
 • I forkontoret ved ejendomskontoret er der en spændende foto udstilling, en lokal beboer i Rudersdal kommune, har taget alle disse flotte fotos, kig forbi og se på disse, hans bog er til salg for 100 kr.

Juletiden er snart over os alle sammen.

 •  I den forbindelse vil vi gerne henstille til at store mængder papir affald, papkasser mv. tages over til storskraldspladsen.
 •  I kan få udleveret en papiraffaldssæk af DBM, som I kan bruge til dette formål.
 • Brugte juletræer kan kastes ned i hækkene i blok 2+3+4+5. I blok 1 må I meget gerne sætte de brugte træer ud i gavlenderne på alle etagerne, så kommer DBM forbi og samler alt ind i løbet af januar mdr. Eller bring dem over til storskraldspladsen og læg dem på vognen.

Undgå brand i julen

Hvordan undgår vi brandulykker, især i de mørke vintermåneder, hvor vi hygger os inde med bl.a. levende lys: Sund fornuft og en røgalarm kan forhindre mange brande. Antallet af brande i boliger topper i december. Desværre har ca. hver fjerde ikke en røgalarm.

Ejendomskontoret

 • Holder åben i uge 52 og 53 mandag, tirsdag og onsdag kl 0800-0900
 • Vagttelefonen 26270907 er bemandet i hele perioden i døgndrift som vanligt. HUSK kun akutte og uopsættelige opkald.

I ønskes alle en glædelig jul samt et rigtigt godt nytår!

De bedste hilsner

Jan Breaum

Comments are closed.