Energimærkning 2020

Vejlesøparken, den 15. december 2020.

NB: Se de nye Energimærke rapporter her>>

Vejlesøparkens Energimærkning er netop udløbet og den nye rapport er på vej og forventes præsenteret på næste generalforsamling den 26. januar 2021. Arbejdet blev påbegyndt i slutningen af november og færdiggøres i begyndelsen af januar 2021.

Siden den sidste energimærkningsrapport blev udarbejdet har Vejlesøparken investeret adskillige millioner kr. i de anbefalede energitiltag. Disse energiforbedringer er valideret af et eksternt konsulentfirma, som i mellemtiden kan stilles til rådighed for evt. interesserede (ejendomsmæglere og boligadvokater).

Som noget nyt bliver Vejlesøparkens fem boligblokke vurderet individuelt. Dermed udarbejdes også 5 sæt anbefalinger til yderligere energiforbedringer.

Yderlige informationer kan indhentes ved henvendelse til web-redaktøren

Comments are closed.