Vigtig Information til Vejlesøparkens Beboerne

Vejlesøparken, den 18. marts 2020.

Kære beboer i Vejlesøparken

Dronningen har talt til os!

Regeringen har lagt en klar strategi!

Myndighederne informerer os dagligt!

Vores borgmester har skrevet til os!

Smittekæderne skal brydes NU!

 Vejlesøparkens ledelse respekterer regeringens strategi og myndighedernes henstillinger. Vi implementerer loyalt de tiltag, der er relevante. Vores lokale prioriteringer er at:

 • Undgå unødig trafik ind og ud af Vejlesøparken
 • Informere beboerne via mange lokale opslag
 • Begrænse adgangen til Vejlesøparkens fællesfaciliteter. Dog ikke vores park og skov*
 • Passe godt på vores inspektør og DBM
 • Tilstræbe høj hygiejne overalt
 • Foretage hyppige inspektioner af fællesarealerne
 • Hjælpe beboere i store vanskeligheder

*NB: Vejlesøparkens beboere har det store privilegie, at vi har en stor privat skov med direkte adgang til andre grønne arealer. Brug disse faciliteter, men hold afstand på mindst 2 meter.

– – –

Uddybelse af strategi til beskyttelse af Vejlesøparkens beboere mod coronasmitte
Undgå unødig trafik ind og ud af Vejlesøparken

Danmarks hovedstrategi mod Covid-19 er at bryde smittekæderne. Dette gøres på mange niveauer:

 • På nationalt niveau – grænserne lukkes for ikke anerkendelsesværdige formål
 • På regionsniveau – endnu ikke indført i DK, men benyttes i andre EU-lande
 • Skoler, forsamlingshuse, kirker, restauranter, fitnesscentre og andre forsamlingssteder lukkes ned
 • Forsamlinger over 10 personer forbydes.

Vejlesøparken er i sig selv et naturligt lukket område, hvor smitte fra andre smittekæder skal elimineres. Derfor reduceres al unødig trafik ind og ud af Vejlesøparken. Heldigvis omfatter Vejlesøparkens private areal 11 hektarer, så beboerne har store fællesarealer uden at skulle bevæge sig uden for vores egen isolerede zone.

Hver af Vejlesøparkens 5 blokke er i sig selv et delvist isoleret område. Derfor reduceres unødig trafik i trappeopgange, elevatorer og gangarealerne. Post, varer, aviser m.v. afleveres i forgangen ved postkasserne. Dette gælder selvfølgelig ikke leverancer af livsnødvendige fornødenheder såsom madvarer og medicin.

NB: Vejlesøparken har rigtig mange beboere (herunder et plejehjemsafsnit i blok 1) i det, myndighederne definerer som ”højrisikogruppen”. Derfor skal vi tage ekstra store forholdsregler i forhold til almindelige boligforeninger. De særlige restriktioner, der gælder for plejehjem, har også en vis relevans for Vejlesøparken.

Information til beboerne via mange lokale opslag

Vores livsstil ændres radikalt over de næste uger. Covid-19 er en ”katastrofe i slow motion”. Vi har som samfund ikke oplevet en tilsvarende omstilling siden sommeren 1940. Altså er denne omstilling en førstegangsoplevelse for alle under 85 år. Vi må læne os op ad myndighedernes vejledninger og henstillinger og stole på, at de gør det rigtige.

Selv om myndighederne informerer meget og grundigt, så har vi i Vejlesøparken valgt at supplere med lokalt relevante  informationer på opslagstavler, i beboernes postkasser, ved døre til fællesrum, ved affaldssorteringen osv.

Desuden informeres beboerne også via Vejlesøparkens hjemmeside og elektroniske nyhedsformidling.

Men da ikke alle beboere har internet-adgang, forbliver opslag (plakater) vores primære informationskilde.

NB: Politiet advarer mod ”falske sundhedsmedarbejdere”, der udnytter situationen til at skaffe sig adgang til folks lejligheder for at stjæle penge og værdigenstande. I tvivlstilfælde kan man kontakte ejendomsinspektøren eller DBM for at få hjælp til at bekræfte henvendelsens ægthed. Man bør ikke lukke fremmede ind.

NB: Politiet advarer også om falske Covid-19 e-mails, der lokker (phishing) modtageren til at afgive personlige oplysninger, som derefter misbruges på de groveste. Hverken banker eller myndigheder beder om sådanne oplysninger per mail, så det anbefales, at man sletter sådanne mails uden at åbne dem eller trykke på links.

Begrænsning af adgangen til Vejlesøparkens fællesfaciliteter. Dog ikke vores park og skov.

På linje med det øvrige samfund er der allerede truffet en række foranstaltninger:

 • Unødig trafik i elevatorer og på trapper og gange er forhindret for at reducere smittefaren. Varer, aviser m.v. leveres i forgangene ved postkasserne.
 • Selskabslokalet er lukket ned, og alle aftaler er aflyst.
 • Kommunen har lukket for adgang til børnehaven i blok 1.
 • Fælles hobbyrum er forsynet med nye nøgler for at kunne kontrollere adgangen
 • Planlagte projekter, reparationer og renoveringer er udsat til senere. Dog færdiggøres fliselægningen bag varmecentralen, da det er vigtigt at få genetableret storskraldsordningen som en del af smittebekæmpelsen. Endvidere vil låsesystemet til kældrene blive forbedret om kort tid.

NB: Gåture i naturen anbefales af myndighederne. Det styrker immunforsvaret. Heldigvis har vi et stort privat areal på 11 hektar, hvoraf det meste er skov og park med direkte adgang til kommunens øvrige grønne områder. Brug disse faciliteter, men hold afstand (mindst 2 meter) til andre personer.

Beskyttelse af vores inspektør og DBM

Covid-19 krisen vender op og ned på arbejdssituationen. Sundhedssystemet og forsyningssystemerne skaleres op og er kritiske for krisehåndteringen. Samtidig lukkes mange arbejdspladser ned, fordi de ikke efterspørges, mens befolkningen isoleres.

På samme måder oplever Vejlesøparken sine op- og nedprioriteringer. Vores ejendomsinspektør og De blå Mænd (DBM) udgør ejendommens sundhedssystem og skal beskyttes ekstra meget. De er i større risiko for at blive smittet som følge af arbejdets natur, og de er særdeles uundværlige for ro og orden i Vejlesøparken. Også deres prioriteringer er ændret som følge af krisehåndteringen:

 • Vores ejendomsinspektør og DBM bærer konstant værnemidler.
 • Det samme gør vores serviceleverandører (fx rengøring) – ellers får de ikke adgang.
 • Der må ikke være nogen direkte fysisk kontakt med beboerne. Minimumsafstand er 2 meter.
 • Ingen har adgang til inspektørkontoret. Kontakten i kontortid kan foregå gennem vinduet i receptionen.
 • DBM er opdelt i to grupper, der arbejder på forskellige tidspunkter og i forskellige områder
 • Ejendomsinspektøren og DBM undgår adgang til de private boliger. Derfor udføres småreparationer ikke for tiden. I nødsituationer anvendes ekstra kraftige værnemidler.
 • IT-systemerne er justeret, så ejendomsinspektøren kan arbejde hjemmefra.

Vi forbereder os på det værste og håber på det bedste.

Fokus på høj hygiejne overalt

Myndighederne understreger, at en omfattende hygiejne er alfa og omega i bekæmpelsen af smittefaren. Dette gælder også for Vejlesøparken. Blandt tiltagene kan nævnes:

 • Daglig rengøring (afspritning) af håndtag på yderdøre og elevatordøre
 • Daglig afspritning af trykknapper i elevatorer og andre relevante steder
 • Opsætning af beholdere med håndsprit på centrale områder. Dette sker snarest efter levering.
 • Tæt samarbejde med vores rengøringsleverandør
 • Myndighedernes plakater vedrørende hygiejne opsættes på centrale steder
 • Meget stort fokus på bortskaffelse af affald fra fællesområderne
 • Opbygning af reservekapacitet af værnemidler og rengøringsmidler.
Hyppige inspektioner af fællesarealerne

Det er nye tider, og de gamle rutiner fungerer måske ikke længere efter hensigten. Derfor vil ejendomsinspektøren bruge ekstra tid på at overvåge de 11 hektar, som Vejlesøparken udgør. Vi ser allerede nu, at folk udefra misbruger vores faciliteter og områder. Dette kan hurtigt tage til, såfremt det ikke bliver opdaget og stoppet i tide.

Der er også stort fokus på at fjerne affald effektivt fra vores fællesområder. Vi har p.t. en række udfordringer, da det kommunale renovationssystem ikke fungerer normalt. Dårlig hygiejne og store affaldsmængder er corona-virussens bedste ven. Det viser studier fra tidligere pandemier. Derfor er inspektioner og hurtig håndtering opprioriteret.

Hjælp til beboere i store vanskeligheder

Vi ved endnu ikke, hvordan tingene udvikler sig over de næste uger, men vi ved, at krisen tager alvorligt til og ifølge myndighederne forventes at toppe i slutningen af april.

Både bestyrelsen og Vejlesøparkens ansatte har via opprioriteringer reserveret en reservekapacitet, der kan indsættes efter behov.

Derudover er der kræfter i gang for at etablere en form for nabohjælp, således at vi beboere hjælper hinanden inden for de enkelte opgange eller blokke. Her tænkes især på hjælp til indkøb, afhentning af medicin m.v. til de beboere, der bliver ramt af coronasmitten og dermed bliver forhindret i at forlade lejligheden. Vi kan ikke belaste DBM med denne type opgaver.

Vi må heller ikke være blinde for, at kriminelle udnytter tilliden og frygten i Covid-19 situationen til nye former for kriminalitet. Her kan beboerne virkelig hjælpe hinanden ved at være opmærksomme, hvis den slags adfærd skulle ramme beboerne i Vejlesøparken.

Allerede nu vil det være relevant, at beboerne danner frivillige telefonkæder i de lokale områder i Vejlesøparken. Nogle beboere overvejer at etablere grupper på de sociale medier.

Vi skal passe godt på hinanden og finde nye måder at være sammen på uden tæt fysisk kontakt.

Tak for jeres forståelse!

Med venlig hilsen / GF Formanden

One Comment:

 1. Per Henning Laursen

  Meget fin information
  Tak for det

Comments are closed