Nabohjælp i Covid-19 tiden

Vejlesøparken, den 25. marts 2020.

Vejlesøparken forbereder sig sammen med resten af Danmark sig på en længerevarende periode, hvor vi skal forhindre smittespredning og samtidigt passe godt på hinanden.

Print opslaget her>>         Print in English here>>

Røde Kors har oprettet et Corona-Hjælpenetværk

Corona-situationen udvikler sig dag for dag, time for time. Der er et stigende behov for hjælp til alle dem, som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med Coronavirus. Derfor har vi åbnet for Hjælpenetværket!

Røde Kors Corona-Hjælpenetværket er rettet mod:

  • Ældre, der føler sig i stor risiko for at blive smittet.
  • Personer der er særlig udsat fx pga. sygdom fx hjertekarsygdom, lungesygdom, nedsat immunforsvar og kræft) og derfor har valgt at gå i selvisolation.
  • Personer der er mistænkt for at være smittet og derfor er i hjemmekarantæne.
  • Personer der er syg af Coronavirus og derfor er i hjemmekarantæne.
Har du brug for hjælp?

Hjælpenetværket kan for eksempel hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. Bemærk, at Røde Kors-hjælpen IKKE omfatter børnepasning.

Ring på telefon 35 29 96 60

Eller udfyld formularen på www.rodekors.dk/corona

**************************

Vejlesøparken har behov for lokale frivillige hjælpere

Røde Kors kan kun yde praktisk hjælp til trængte beboere i Vejlesøparken, hvis vi har et korps af lokale hjælpere. Derfor, hvis du er frisk og rask og gerne vil hjælpe din nabo i nød, så meld dig til Røde Kors via skemaet på Røde Kors hjemmesiden: www.rodekors.dk/corona eller ring på telefon 35 29 96 60.

**************************

NB: Der er selvfølgelig andre muligheder: Private ordninger, aftaler med naboerne i opgangen. Dyreværnet https://dyrevaernet.dk/seneste-nyt/gratis-noedpasning/ til nødpasning af kæledyr osv.

Med venlig hilsen / Ejendomsinspektøren

 

Comments are closed.