VSP Antenneforening informerer

Vejlesøparken 23. maj 2019.

Som webmaster har jeg valgt at bringe denne information, da jeg vurderer at den er af almen interesse for Vejlesøparkens beboere. Det skal understreges at Vejlesøparkens Antenneforening er en selvstændig organisation, der ikke er bundet af vedtægterne for Vejlesøparkens Grundejerforening eller ejerforeningerne 1dy og 1dt.

MVH / VSP Webmaster

——————————————

Vejlesøparkens Antenneforening Informerer

Kontraktforhandlinger

Foreningen har i løbet af vinteren og foråret indhentet tilbud på levering af internet og installation af nyt fibernet.

YouSee har tilbudt en foreningsaftale for TV og Internet der indebærer en besparelse på grundpakken på 59 kr. pr. måned og på internetdelen en besparelse på 40 kr. pr måned for en hastighed på 50/10 mbit.

Fra andre leverandører har vi fået tilbud på internet med en hastighed på 1000/1000 mbit til en pris, der svarer til en besparelse på 214 kr. pr måned i forhold til YouSee’s nuværende pris på en 50/10 mbit forbindelse.

Besparelserne skal ses i forhold til, at foreningen vil få administrative omkostninger på ca. 15 kr. pr måned pr medlem.

Vi er nu i gang med konkrete kontraktforhandlinger med de valgte leverandører, naturligvis under forudsætning af, at aftalerne vedtages på en kommende generalforsamling.

Spørgeskemaundersøgelse

I weekenden den 18/19 maj uddelte vi et spørgeskema til alle beboere i Vejlesøparken vedrørende deres nuværende abonnementer på TV og internet.

Det foreløbige resultat viser, at:

  • 85% af beboerne både har et TV-abonnement svarende til YouSee’s grundpakke OG et internetabonnement. Disse beboere vil kunne se frem til en samlet besparelse på ca 250 kr pr måned.
  • 10% har alene et internetabonnement hos enten YouSee eller anden leverandør. Disse beboere vil kunne se frem til en samlet besparelse på ca 200 kr pr måned.
  • 5% har alene et TV-abonnement hos enten YouSee eller anden leverandør. Disse beboere vil kunne se frem til en samlet besparelse på ca 50 kr pr måned.

Besparelserne har naturligvis en pris. Hvis 95% af beboerne kan opnå en besparelse på ca. 200 kr. pr måned på internet-abonnementet og derfor vælger at investere i en ny lynhurtig internetforbindelse, vil hver beboer skulle indskyde ca. 4.000 kr. kontant. Vi har fået et finansieringstilbud, hvor det kontante indskud er ca. 2000 kr. og resten afdraget over 36 md.

Det skal understreges, at det kontante indskud helt afhænger af antallet af beboere, der tilmelder sig.

Hjælp os med at skabe så præcis information som muligt for de videre forhandlinger og overvejelser. Har du ikke allerede besvaret det omdelte spørgeskema, så gør det på vor hjemmeside vspantenneforening.dk eller aflever det i postkassen ved inspektørens kontor, Vejlesøparken 11, kld.

Undersøgelsen slutter søndag den 26. maj.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for VSPA

Comments are closed.