Blok 1 Faseplan

Vejlesøparken, den 7. august 2018.

Den planlagte betonrenovering af Blok 1 er nu påbegyndt ifølge planen og i dag holdt vi det første byggemøde. Entreprenøren havde til dette møde udarbejdet en faseplan over arbejdets gennemførelse.

Arbejdet udføres over fem faser, der i mere eller mindre omfang påvirker beboerne. Desuden vil beboerne i hele perioden momentant blive generet renoveringsarbejdet, der foregår rundt om bygningen, og i lejligheden fra arbejde, der udføres på bygningens udvendige side via lift. De fem faser er:

Gavlen mod nord: Arbejdet påbegyndes i uge 31 og forventes afsluttet i uge 36 (1/8 til 7/9). Stillads opsættes, alle fugerne udskiftes, betonpladerne repareres og stillads nedtages. De gamle fuger indeholder PCB og alle regler og forskrifter for fjernelse af PCB-rester overholdes. Beboerne vil ikke blive direkte påvirket af dette arbejde ud over almindelig støj og støv fra arbejdet. Beboerne er endelejlighederne vil derudover blive påvirket på den måde, at der opstilles stillads på langsiden de første 2 meter fra gavlen.

Gavlen mod syd: Arbejdet påbegyndes i uge 33 og forventes afsluttet i uge 38 (13/8 til 21/9). Her gælder de samme forhold som for gavlen mod nord. Børnehaven påvirkes lidt anderledes, da den har udgang mod syd.

Sydvest facaden: Arbejdet påbegyndes i uge 36 og forventes afsluttet i uge 38 (3/9 til 21/9). Der opstilles stillads med net foran, da altanarbejdet ikke kan udføres fra lift. Fra stillads udføres renovering af beton. Beboerne påvirkes en del i denne periode, men da der anvendes net i stedet for plastik, vil der være mulighed for bedre udluftning.

Vest facaden: Arbejdet påbegyndes i uge 37 og forventes afsluttet i uge 41 (10/9 til 12/10). Beboerne påvirkes på den måde, at den yderste del af terrassen skal være ryddet og at byggefolkene arbejder på terrasserne med at udskifte fugerne i gulvet. Alle afspærringer mellem terrasserne vil blive åbnet og der vil være en del trafik forbi vinduerne mod terrassen. Arbejdet starter på 8. etage og bevæger sig nedad, så den enkelte beboer vil kun være direkte generet i godt en uge. Ejendomsinspektøren vil orientere beboerne om detailplanen kort forinden.

Øst facaden: Arbejdet påbegyndes i uge 39 og forventes afsluttet i uge 42 (23/9 til 19/10). Her gælder samme forhold som for vest facaden.

Generelt: Gennem forhandlinger med entreprenøren er de oprindelige planer justeret en del for at udvise større hensyn til beboerne. Vi skylder til gengæld at udvise forståelse for entreprenørens arbejde.

Arbejdets sekvens er nu fastlagt, men der kan komme forsinkelser undervejs. Såfremt ovennævnte faseplan bliver justeret, vil beboerne blive informeret af Ejendomsinspektøren.

Vores Ejendomsinspektør er beboernes første kontaktpunkt med hensyn til spørgsmål, konkrete problemer og eventuelle klager. Bestyrelsen har det overordnede ansvar, men den daglige byggestyring er delegeret til EKAS og Ejendomsinspektøren er ansvarlig for den primære beboerkontakt.

Alt arbejde med fuger indeholdende PCB udføres ifølge gældende forskrifter og regler.

Formålet med den store renovering er dels at udskifte de udtjente fuger, dels at foretage de nødvendige betonreparationer og dels at fjerne al PCB fra betonkonstruktionen.

NB: Reparation af lågerne mellem altanerne. Disse låger kan skubbes til side, da altanerne også fungerer som flugtvej. I den nævnte byggeperiode vil disse låger blive efterset og repareret om nødvendigt. Ejendomsinspektøren vil lede dette arbejde.

På Bestyrelsens vegne / CR

Comments are closed.