X-Generalforsamling 26/2 2018

Vejlesøparken, den 13. februar 2018.

Den 10. februar blev der officielt indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling med denne invitation:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i 
Grunderejerforeningen Vejlesøparken

I henhold til vedtægternes § 11 indkaldes herved til ekstraordinær
generalforsamling, der afholdes

Mandag den 26. februar, kl.16.00

i ejendommens selskabslokale Vejlesøparken 1, 2840 Holte

Der vil være følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Endelig vedtagelse af ændring af  princippet for fordeling af varmeudgifterne.

Forslaget om ændring af princippet for varmefordeling blev vedtaget med mere end 2/3 af de
repræsenterede medlemmer på den ordinære generalforsamling den 30. januar 2018.
Der var imidlertid ikke mødt 2/3 af de i alt stemmeberettigede medlemmer, opgjort efter antal, på den ordinære generalforsamling, hvorfor forslaget for at blive endeligt vedtaget, kræver, at min. 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget, – nu uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret -, på den ekstraordinære generalforsamling.

Ejerne bedes komme i god tid til registrering og udlevering af stemmesedler. Der vil kun være adgang til generalforsamlingen via hoveddøren i Vejlesøparken 1. Hav venligst indkaldelsen/følgesedlen klar ved ankomst, da referencenummeret letter indskrivningen.

På bestyrelsens vegne
Newsec Datea A/S
Gitte Sørensen
Ejendomsadministrator

 

 

Comments are closed.