Resumé af Generalforsamlingen

Vejlesøparken, den 31. januar 2018.

NB: Dette er ikke det officielle referat, men et resumé. Se referaterne her>>

Generalforsamlingen blev i går gennemført for GF, 1dy og 1dt i Vejlesøparkens Selskabslokaler. Indkaldelserne lød således:

Grundejerforeningen/Ejerforeningerne Vejlesøparken
I henhold til vedtægternes § 11 indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Tirsdag den 30. januar 2018, kl. 18.30 (dørene åbnes kl. 18.00) i ejendommens selskabslokale Vejlesøparken 1, 2840 Holte.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Godkendelse af budget for det løbende regnskabsår samt beslutning af størrelsen af medlemsbidrag og eventuelt indskud for året.
 5. Forslag fra bestyrelsen:
  a) Ændring af princippet for fordeling af varmeudgifterne – se vedlagte bilag.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 13, stk. 1 og 2.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Ejerne bedes møde i god tid til registrering og udlevering af stemmesedler. Der vil kun være adgang til generalforsamlingen via hoveddøren i Vejlesøparken 1. Hav venligst indkaldelsen/følgesedlen klar ved ankomst, da referencenummeret letter indskrivningen.

På bestyrelsens vegne
Newsec Datea A/S
Gitte Sørensen
Ejendomsadministrator

Resultatetet af Generalforsamlingerne
 • Anette Dyhl fra Newsec Datea A/S blev valgt som dirigent
 • Bestyrelsens beretning blev gennemgået og spørgsmålene blev besvaret.
 • De tre årsrapporter blev godkendt efter spørgsmål og kommentarer.
 • De tre budgetter for indeværende år blev godkendt efter spørgsmål og kommentarer.
 • Forslaget om ændret varmefordeling blev præliminært godkendt, men kræver en den endelige beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.
 • Der var ingen fremsendte forslag fra medlemmer
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer blev afgjort således
 • Vores revisor gennem mange år blev genvalgt.
 • Eventuelt bliver gengivet i det officielle referat.

MVH / Webmaster

Comments are closed.