Ekstraordinær Generalforsamling

Holte, den 27. juni 2017.

Til orientering afholdes der Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 30. august 2017 kl. 19:00. Hovedformålet med generalforsamlingen er at få etableret en fuldbyrdig bestyrelse efter at fra Core Property Management (CPM) har overtaget de lejligheder, som SEB Pension tidligere ejede.

Den officielle indkaldelse med dagsorden osv. vil blive administreret af Datea på sædvanlig vis.

Baggrunden for den Ekstraordinære Generalforsamling
  1. Den 1. juni meddelte SEB Pension, at alle Vejlesøparkens leje-lejligheder var blevet solgt til Core Property Management. Se meddelelsen her>>
  2. Den 6. juni var der planlagt et bestyrelsesmøde, men da SEB medlemmerne af bestyrelsen ikke deltog måtte konklusionen være, at Vejlesøparken bestyrelse ikke længere er beslutningsdygtig og en ekstraordinær generalforsamling er nødvendigt for at genetablere en beslutningsdygtig bestyrelse. Se referat af bestyrelsesmødet her>>
  3. Den 8. juni 2017 mødte en delegation af ejerlejlighedernes bestyrelsesmedlemmer de nye ejere af Vejlesøparkens leje-lejligheder. Det var en konstruktivt møde, der er beskrevet her>>
  4. Tilsvarende havde Beboerrepræsentationen (Tove Franke) et møde med CPM den 15. juni og senere blev beboerne orienteret via et opslag ved alle trappeopgangene. Se opslaget her>>

Endvidere kan vi se af Tinglysningsbogen, at ca. 191 lejligheder samt kælderarealer og varmecentralen blev overdraget til CPM (COBO VIII KOMMANDITAKTIESELSKAB Ejendomme, Axeltorv 2N) den 1. juni 2017 og at tinglysningen fandt sted den 8. juni 2017.

I perioden frem til den Ekstraordinære Generalforsamling den 30. august, vil ejerlejlighedernes bestyrelsesmedlemmer sammen med repræsentanter fra CPM foretage de nødvendige driftsmæssige beslutninger.

Comments are closed.