Skovarbejde januar 2021

Vejlesøparken, den 27. januar 2021.

Som beboer har du sikkert konstateret, at professionelle skovarbejdere er i gang med at trimme skoven.

I forlængelse af møder afholdt med skovfogeden om den godkendte skovplan, fredet træer og diger, er vi i fuld gang med at ordne dette års opgaver:

  • Der fælders træer som er skadet, rådramte og har svamp angreb
  • Grene til fare for personskader skæres ned via lift
  • Der fjernes ranbeplantning som er kommet for tæt på blokkene (især blok 3 vest)
  • Der fældes træer som er for tæt på blokkene
  • Der plantes nogle steder, allerede nu, nogle 3-4 meter høje bøgetræer for at genetablere skovkanten
  • Udsigten ved blok 2 og 3, der fjernes en del forkerte type af træer som ikke egner sig til dette formål, der efterplantes i flere etaper over en årrække, med en korrekt type af beplantning, som ikke kræver megen vedligehold.
  • Der laves et tilsyn efter løvspring hvert forår for at se, hvor der skal efter plantes træer og skovbrynsbeplantning.

Der er 2 årlige gennemgange/tilsyn med både skovfogeden og vores udførende skovfirma, efter løvfald og efter løvspring, ved disse gennemgange vil der planlægges ud fra hvad der skal til for at over- opretholde vores godkendte skovplan.

Men den overordnede plan er at hvert andet år, udføres der en større gennemgang og det efterfølgende år, er det tilsyn og vedligehold i mindre omfang.

Ejendomsinspektøren / Jan Breaum

Comments are closed.