Brandsikring i Hjemmet

Vejlesøparken, den 26. september 2019

Preben fra blok 4 stod for et informationsmøde om brandsikring i selskabslokalet og skrev til os:

Det var en meget vellykket torsdag aften i selskabslokalet med instruktør og brandmand Michael Krogh fra Beredskabsforbundet, der fortalte om det at bo brandsikkert og lære, hvordan man forebygger og forhindrer, at brande opstår og udvikler sig.

Deltagerne fik også en orientering fra Lars Møller fra Sikkerhedsalliancen om røgalarmer og komfurvagter. Røgalarmerne, der er produceret i Tyskland, er med 12 års garanti og 12 års batterilevetid og kan hentes på inspektørkontoret.

Man opgiver blot sit navn og adresse samt mail adresse, så vil Sikkerhedsalliancen sende en faktura på kr. 199,- pr. alarm (normalpris er kr. 299,-, men VSP har fået en aftale om en særpris). Røgalarmen kan ikke købes i forretningerne. Hvis man har problemer med opsætning (kræver ikke boring i loftet), vil Preben Christensen gerne sørge for opsætning – tlf. 61613638. Folder om det at bo brandsikkert kan også fås på inspektørkontoret.

En røgalarm kan alarmere om en brand, den kan ikke forhindre branden. Men den kan sørge for, at du kan nå at reagere i tide, så du får reddet dig selv og din familie og eventuelle naboer. Røgalarmen redder liv og værdier. Den bør placeres centralt i lejligheden, gerne i gang eller entre. Ved opsætning af flere røgalarmer bør de placeres i soverum og opholdsrum.

Efter aftenens møde blev fem personer spurgt om deres mening. Se Interview efter Brandaften den 26 september

Tak til Preben for at assistere bestyrelsens bestræbelser på at optimere Vejlesøparkens brandsikkerhed af både fællesarealerne og de private beboelser.

MVH / Webmaster

Comments are closed.