Info om Vaskeriet

Vejlesøparken, den 11. januar 2019.

Information om ombygning og optimering af fællesvaskeriet i blok 1

Ombygning af fælles vaskeriet.

Starter torsdag 7 februar 2019, hvor der kan være nedsat kapacitet i vaskeriet i en periode.

  • Opdatering og optimering af vaske kapaciteten.
  • Vi optimerer maskinerne og deres placering, det giver en besparelse på vandforbruget.
  • De ældre maskiner skrottes, da de ikke er rentable mere, det giver en besparelse på driftsudgifterne.
  • Der oprettes et link via Vejlesøparken.dk, hvor man kan se ledige maskiner og tider samt reservere dem.
  • Åbningstiden forlænges.
  • Sæbedosering udskiftes og optimeres. Et meget gammelt anlæg, som er slidt op, udskiftes.

M.v.h. Ejendomsinspektøren Jan Breaum
Holte 11 januar 2019

Comments are closed.