Generalforsamling 29/1-2019

Vejlesøparken, den 20. januar 2019.

Vejlesøparken Grundejerforeningen og Ejerforeningerne 1dy og 1dt
Se indkaldelserne og de øvrige dokumenter her>>
I henhold til vedtægternes § 11 blev der for en uge siden indkaldt til ordinær generalforsamling, der afholdes
Tirsdag den 29. januar 2019, kl. 19.00
i ejendommens selskabslokale Vejlesøparken 1, 2840 Holte med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent. (Bestyrelsen indstiller Erik Thane Christensen fra Newsec som dirigent).
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Godkendelse af budget for det løbende regnskabsår samt beslutning af størrelsen af medlemsbidrag og eventuelt indskud for året
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 13, stk. 1 og 2
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.
Ejerne bedes møde i god tid (dørene åbnes kl. 18.30) til registrering og udlevering af stemmesedler. Der vil kun være adgang til generalforsamlingen via hoveddøren i Vejlesøparken 1. Hav venligst indkaldelsen/følgesedlen klar ved ankomst, da referencenummeret letter indskrivningen.
På bestyrelsens vegne
Newsec Datea A/S

Comments are closed.