Blok 1 Østfacade

Vejlesøparken, den 4. oktober 2018.

I forbindelse med beton renoveringen på blok 1 er entreprenøren nu nået frem til den østlige facade.

Der arbejdes først i området, fra hovedindgangen og mod nord på alle 8 etager fra TIRSDAG 9/10-2018.

I DEN PERIODE DER ARBEJDES I DETTE OMRÅDE, VIL PARKERINGS PLADSERNE VÆRE LUKKET & AFSPÆRRET.

Dette gælder også for cykelstativerne, disse flyttes ned ved nordgavlen.

Når de er færdige, vil de forsætte i det område fra hovedindgangen og mod syd. Og her vil P-Pladserne også blive afspærret og cyklerne flyttet. Datoen for den sydlige del af Østfacaden er ikke fastlagt, mere info kommer når denne kendes.

MVH / Jan Breaum Ejendomsinspektøren

Comments are closed.