Vejlesøparkens Antenneforening

Holte, den 3. september 2018.

En større gruppe af Vejlesøbeboere har gennem den senere tid taget initiativer til at danne en “antenneforening” som et alternativ til det de facto monopol, som foreningen mener at YouSee praktiserer over for beboerne i Vejlesøparken.

I sidste uge mødtes initiativtagerne i Selskabslokalet for at stifte “Vejlesøparkens Antenneforening”. Den valgte bestyrelse består af:

  • Steen Erik Christiansen, VSP nr 7 5.th blev valgt som formand.
  • Claus Amann, VSP nr 7 1.th blev valgt for ét år.
  • Thorsten Tejlmand, VSP nr 13 blev valgt for ét år.
  • Birthe Hartmann, VSP nr 16 3.th blev valgt for 2 år.
  • Christian Skoubye, VSP nr 1 116 blev valgt for 2 år.
  • Inger Hoffman, VSP nr 1 313 blev valgt som 1. suppleant
  • Peter Sørensen VSP nr 12 3.th som 2. suppleant.
  • Thomas Bak, landsformand i FDA blev valgt som revisor.

Referatet fra antenneforeningens stiftende generalforsamling kan ses her>>

Se også tidligere nyhedsbrev om antenneforeningen her>>

NB: Vejlesøparkens Antenneforening er ikke en del af Vejlesøparkens GF eller Ejerforening og derfor heller ikke underlagt Vedtægterne for GF /1dy / 1dt eller støttet finansielt af disse foreninger..

MVH / Webmaster

 

Comments are closed.